Sri Lanka

Sri Lanka

In IBM’s Global Location Trends report for 2010 wordt Sri Lanka gewaardeerd als één van de twee snelst opkomende top lokaties voor software-ontwikkeling outsourcing en offshoring: “Sri Lanka is another Asian country that has succeeded in positioning itself as an alternative to India.”

Steeds meer Sri Lankese bedrijven leveren kennisdiensten van hoog nivo. Sri Lanka heeft de afgelopen jaren een positie proberen te verwerven in de markt voor het outsourcen ofwel offshoren van software ontwikkelaars. Het land was lang geteisterd door een burgeroorlog, maar sinds 2009 is er vrede en wordt er meer en meer geinvesteerd in de software-ontwikkeling dienstensector wat nu zijn vruchten begint af te werpen.

De huidige minister van Financiën, P B Jayasundera, heeft het tot een speerpunt gemaakt dat Sri Lanka het meest gunstige belastingregime van Azië moet krijgen. Ook wordt het voor meer mensen eenvoudiger gemaakt om universitaire opleidingen te kunnen volgen met een nadruk op informatie technologie en software-ontwikkeling. In tegenstelling tot India en de Filipijnen biedt een Sri Lanka gunstigere loonontwikkeling en is daarmee concurrerender.