Disclaimer

Welkom op de website van InShoring Pros. Deze website is eigendom van InShoring Pros en heeft een informerend karakter. Het gebruik van www.inshoring-pros.com is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen van deze disclaimer. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van InShoring Pros. De gegevens op www.inshoring-pros.com zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Indien u via deze website informatie raadpleegt van derden, wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.

Copyright
Copyright © InShoring Pros, De Corridor 12-B, 3621 ZB Breukelen. Alle andere merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.