Economische Missie India

Economische Missie India

InShoring Pros gaat ook mee met de economische missie naar India onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. De missie wordt georganiseerd door Agentschap NL, divisie NL EVD Internationaal in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse economische netwerk in India (ambassade New Delhi, consulaat-generaal Mumbai, NBSO’s in Ahmedabad, Chennai en Hyderabad) en vindt plaats van 2 t/m 6 september 2013.

India is met een bevolking van 1,2 miljard mensen na China het land met de meeste inwoners ter wereld. India ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste spelers op de wereldmarkt met een gestage groei van 7%, enorme marktomvang en snel stijgende koopkracht. Deze combinatie van factoren noopt tegelijkertijd tot een even zo snelle versterking en verduurzaming van de economie. De sterk groeiende Indiase afzetmarkt en de grote behoefte aan kennis en technologieën bieden vele kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

InShoring Pros zal tijdens een druk bezette week zijn bestaande netwerk van partners in India bezoeken en nieuwe mogelijkheden onderzoeken m.b.t. samenwerking met Indiase bedrijven.

Economische missie India, InShoring Pros gaat weer mee!

Economische missie India, InShoring Pros gaat weer mee!