Missie

Missie

Wij stellen ons tot doel om het aanbod te verzamelen in landen buiten Europa dat past bij de huidige lokale actuele behoeften aan expertise en ontwikkelcapaciteit.

Wij bieden Europese bedrijven toegang tot deze expertise via een lokaal Europees contract en via een lokaal Europees aanspreekpunt. Wij zijn de toegangspoort en verlengstuk binnen Europa naar deze ver-weg capaciteit.

Als lokaal aanspreekpunt vormen wij de brug tussen onze Europese klanten en de ver-weg ontwikkelcapaciteit. Ons doel is om geen onnodige kosten verloren te laten gaan door communicatie en interpretatieverschillen veroorzaakt door verschillen in taal, cultuur, werkwijze en specificatie.

Onze klanten definieren de specificaties en zijn in control van het project management. Wij vormen de brug naar ver-weg expertise en capaciteit die hier lokaal wordt ingezet, maar zijn niet de project managers. Via ons besteden onze klanten expertise in, ze besteden via ons geen projecten uit.

Wij stellen ons tot doel om onze toegevoegde waarde te leveren als onderdeel van onze uurtarieven. Dus onafhankelijk van het aantal afgenomen ontwikkelaars door een klant. Je krijgt dus “part time” technische coordinatie.

De klant mag besluiten door onze toegevoegde waarde (en daarmee tarieven) te verhogen of zelf te leveren. Verhogen: (a) het tijdelijk (voor zover visa dat toelaten) ‘invliegen’ van ver-weg expert (b) het part-time of full-time aanwezig te hebben van onze technische coordinator binnen haar bedrijf. Verlagen: (c) het zelf uitvoeren van technische coordinatie.