Werkwijze

Nu denkt u ongetwijfeld, die verhalen ken ik al, van ontwikkelaars in het buitenland, waarbij het gebrek aan een goede communicatie en specificatie vaak het financiële voordeel weer teniet doen. Onderzoek heeft aangetoond dat de uitdagingen liggen op cultureel- en communicatief vlak. Als men het project niet op de goede manier specificeert, dan resulteert dat in een stijgend aantal werkuren, waardoor het voordeel van de lage offshore tarieven sterk verminderd wordt. InShoring Pros adresseert deze uitdagingen met het concept inshoring.

Hoe verhoudt Inshoring zich tot NearShoring, Offshoring, Outsourcing, etc.?
Allereerst is de richting inwaarts: U besteedt geen werkzaamheden uit (subcontracting) en verkoopt geen bedrijsonderdeel om dat daarna ‘terug te huren’(outsourcing). U houdt uw eigen kennis en medewerkers in eigen hand en u haalt aanvullende gespecialiseerde kennis en capaciteit naar u toe.

Ten tweede heeft u in Nederland een lokaal aanspreekpunt zowel commercieel/contractueel als ook technisch inhoudelijk. U spreekt in uw eigen taal, in uw eigen referentiekader in uw eigen kantoor met onze Technische Coördinator. Hij/zij is uw lokale brug naar expertise en capaciteit uit ons aanbodland. Ook is het mogelijk dat u tijdelijk medewerkers bij u in eigen kantoor laat meewerken als dit gewenst is.

Wij werken vanuit een bestaand kwalitatief aanbod van hoogwaardig en hoogopgeleide professionals in vaste dienst bij bedrijven in één van onze aanbodlanden, waarmee InShoring Pros een overeenkomst heeft. InShoring Pros heeft afgesloten contracten met deze bedrijven en heeft de beschikking over de inzetbare professionals van deze bedrijven.

Wij hebben voor elk aanbodland een Technisch Coördinator (TC) in eigen dienst, die tweetalig en bi-cultureel is met kennis van zowel concepten als technische specificaties als van ontwikkel-werkwijzes. Hiermee maakt uw ontwikkelafdeling alle inhoudelijke afspraken. Alle contractuele afspraken maakt u met onze Sales Consultant (SC).

Met het unieke concept van InShoring Pros is offshoring nu ook toegankelijk voor het MKB. InShoring Pros biedt universitair opgeleide softwareontwikkelaars en
programmeurs aan voor uw automatiseringsprojecten. Wij doen dit tegen zeer interessant uurtarief, waarbij u moet denken aan ongeveer éénderde van de lokale Nederlandse tarieven. Hierdoor kunt u meer programmatuur ontwikkelen voor hetzelfde budget met een vergelijkbare kwaliteit.

proces stap 1U zoekt extra ontwikkelcapaciteit tegen lage kosten met maximale flexibiliteit, zonder verlies van continuiteit? Met onze Sales Consultant bepaalt u het type expertise dat u nodig heeft en bepaalt u eventueel het aanbodland indien u daar een voorkeur in heeft.

proces stap 2Onze Sales Consultant heeft online inzage in ons actuele aanbod en overhandigt u één of meerdere CV’s die aan uw criteria voldoen. U kunt ook bepalen of u onze dienstverlening verder wilt uitbreiden door een Technische Coordinator van ons één of meerdere dagen bij u op kantoor te hebben.

proces stap 3U maakt een keuze voor een specifieke ontwikkelaar en spreekt met onze Sales Consultant af voor welke duur u deze wilt inhuren. Uw kostenvoordeel is optimaal als u uitgaat van een inzet van 6 maanden of langer.

proces stap 4Met onze Technische Coordinator spreekt u (of iemand van uw automatiseringsafdeling) de technische specificaties door. Onze Technische Coordinator stelt samen met u vast of de specificaties in eerste instantie voldoende uitgewerkt zijn en of het door u toegekende uren-budget realistisch is. Onze Technisch Coordinator verifieert bij ons aanbodbedrijf of het aantal uren voor de verwezenlijking van uw specificaties wat hun betreft realistisch is. Indien noodzakelijk bemiddelt onze Technische Coordinator tussen u en de ontwikkelaar van het aanbodbedrijf op basis van inhoudelijke gronden. De Technische Coordinator van Inshoring Pros lost voor u het communicatie-probleem op, maar u blijft verantwoordelijk voor het project-management en de compleetheid van de specificaties.
proces stap 5InShoring Pros draagt zorg voor de goede overdracht en interpretatie van de specificaties die ontwikkeld moeten worden, verzorgt de communicatie hierover en controleert of een taak volgens specificaties is afgerond. U moet de kenniswerker zien als een werknemer in uw eigen dienst, die volgens uw opdracht en aansturing werkt. InShoring Pros zorgt ervoor dat de communicatie en inzichtsverschillen tot een minimum beperkt worden, zodat hier geen uren aan verloren gaan en u zich volledig kunt richten op de creatie, uitvoering en bewaking van de specificaties (project en scope management).

proces stap 6U betaalt de inzet van de ontwikkelaar per maand en van InShoring Pros krijgt u een overzicht van het aantal gewerkte uren door deze ontwikkelaar. Aan het eind van de detacheringsperiode, of tenminste elke 6 maanden, beoordeelt u de ontwikkelaar en spreekt dit door met onze Technische Coordinator en Sales Consultant.